Angstbehandling i Aarhus

Det anslås at ca 20 % af befolkningen lider af angst i en sådan grad, at angsten medfører betydelig gene i dagligdagen. I det følgende kan du kort læse om de forskellige typer af angstlidelser. Samtidig skal du vide at med den rette behandling af angst, er det muligt at slippe for den. Læs mere om behandling af angst her

Panikangst: Er anfald med pludselige angstsymptomer som f.eks hjertebanken, sveden, rysten, åndedrætsbesvær, kvælningsfornemmelse, svimmelhed, trykken for brystet, eller kvalme. Typisk frygter man, at man er ved at dø, blive sindsyg eller andet truende. Første gang kommer anfaldet ofte “ud af det blå”, uden foregående varsel, i en situation som normalt ikke vil gøre andre mennesker bange. Senere begynder man ofte at kende de indledende tegn, og man begynder måske at undgå bestemte situationer, steder og andet, hvor man frygter at angsten kunne komme igen (det der kaldes agorafobi).

Socialfobi: Er når man oplever angst i samvær med andre, forårsaget af frygt for at blive kritisk iagttaget af andre eller at opføre sig pinligt. De kropslige symptomer kan f.eks være rødmen, rysten på hænderne, sveden, vandladning- og afføringstrang og oplevelse af at skulle kaste op. Ofte begynder man helt eller delvist at ungå situationer som vækker angsten, f.eks at spise og drikke i andres selskab, tale til et møde, skrive imens andre ser på det, være centrum for opmærksomhed, osv.

Generaliseret angst: Er kendetegnet ved, at man bekymrer sig i overdreven grad over alt muligt, store og små ting. Ofte bekymrer man sig for eget eller ens nærmestes helbred og sikkerhed. Bekymringerne er dog typisk ikke begrænset til en bestemt situation eller område. Det er næsten umuligt at kontrollere bekymringerne, og de påvirker ofte adfærden. Eksempler kunne være at man tjekker om ægtefællen er kommet godt på arbejde ved at ringe ham op, eller gentagne gange søger læge af frygt for at fejle noget. Ofte er man konstant plaget af angstsymptomer som f.eks. indre uro, anspændthed, hjertebanken svedudbrud og mundtørhed.

Helbredsangst: Bliver også kaldet hypokondri eller sygdomsangst. Lidelsen er kendetegnet ved, at man igennem længere tid har haft frygt for at fejle en navngiven somatisk sygdom. Man bliver i overdreven grad optaget af normale reaktioner i kroppen, og tolker disse som tegn på alvorlig sygdom. Dette resulterer som regel i en lang række af lægebesøg og undersøgelser, som dog viser at man ikke fejler noget somatisk. En tid oplever man ro, hvorefter der igen opstår frygt for at man er syg.

 

Der findes en patientforening for angstramte : Angstforeningen