OCD-behandling Aarhus

Er en forkortelse af den engelske betegnelse Obsessive-Compulsive Disorder. Lidelsen er karakteriseret ved tilbagevendende tvangstanker og/eller tvangshandlinger. Jeg tilbyder specialiseret behandling af OCD med kognitiv adfærdsterapi. Læs mere om lidelsen og behandling herunder

 

Tvangstanker

Tvangstanker er uønskede og ubehagelige tanker, impulser eller forestillingsbilleder. De er ofte skræmmende og påtrængende og medfører ofte angst eller stort ubehag.

Typiske tvangstanker kunne være:

 • Tanker om snavs eller smitte
 • Overdreven tvivl
 • Overtroiske eller magiske tanker
 • Tanker om at skade sig selv eller andre med vilje eller ved et uheld
 • Seksuelle tvangstanker
 • Religiøse eller moralske tvangstanker
 • Tanker om orden eller symmetri
 • Frygt for at smide ting ud
 • Tanker om lykketal eller ulykketal
 • Tanker om sygdom
 • Tanker om noget frygteligt skal ske

 

Tvangshandlinger

Tvangshandlinger er gentagende handlinger eller tjekkeadfærd eller mentale ritualer. Formålet med tvangshandlingerne er at slippe af med ubehaget eller angsten, og at forhindre at noget ubehageligt eller frygteligt skulle ske. Dette virker som regel på kortsigt, og giver derfor god mening for den der er ramt af ubehaget, men desværre er det også med til at vedligeholde OCD’en.

 

Behandling af OCD

Der findes nogle helt bestemte metoder som er effektive over for OCD, derfor er det vigtigt at finde en psykolog eller behandler som har specialiseret viden om denne form for behandling.

I forbindelse med behandling af OCD, er det for det første vigtigt at få viden om sin lidelse. Det er vigtigt så man selv får en forståelse for, hvad der er hensigtsmæssigt at man gør, og hvad der ikke er. Selvom OCD kan se ud på rigtig mange forskellige måder, så kan dens forløb stort set  altid forstås ud fra denne model:

Det selvvedligeholdende system

En udløsende hændelse eller “trigger” fører til en tanke (i denne sammenhæng kaldet tvangstanke). F.eks kunne den udløsende hændelse være, at man skal åbne døren ind til et lokale i en offentlig bygning. Samtidig får man tanken, at der må være mange som har rørt ved håndtaget, og at der derfor kan være mange bakterier på.

En sådan tanke er nærliggende både hvis man er ramt af OCD og hvis man ikke er. Det afgørende er, hvad man tænker herfra. Er man ramt af OCD vil man ofte have en overdreven fortolkning af denne tanke (katastofetanker). Man vil måske tænke, at bakterierne er farlige, man vil få dem på sine hænderne, tage med hjem, overføre dem til alle sine ejendele så familien og man selv vil blive smittet med en farlig sygdom og måske dø. Katastofetankerne vil føre til stærkt ubehag og angst, og for at slippe af med ubehaget, vil man typisk udføre en tvangshandling. I dette eksempel kunne det f.eks. være særlig grundig håndvask samt afvaskning og afspritning af ting Dette vil give en midlertidig lettelse i ubehaget. Næste gang man møder et offentligt dørhåndtag vil man typisk undgå situationen ved at lade en anden åbne døren, bruge sin albue, foden, papir eller andet.

Ubehaget får os til at tolke at katastofetanken er sand, tvangsadfærden bliver forstærket dvs. der er større chance for at vi gentager den, fordi den virkede og fik ubehaget til at dale og tvangsadfærden forhindrer os i at se at den overdrevne fortolkning af tvangstanken er urealistisk. Således kan OCD’en forsætte i sit eget vedligeholdende system. Desværre har det en tendes til at øges, så det spreder sig til flere og flere ting, særligt hvis vi er pressede på andre områder af vores liv også.

 

Metoderne

Kognitiv adfærdsterapi (læs mere om kognitiv adfærdsterapi her) har vist sig særlig effektiv i forhold til behandling af OCD. Metoderne består af analyse og omstrukturering, hvor man opnår en mere realistisk vurdering af tankerne og situationen. Eksponering, hvor man i passende tempo udsætter sig gradvist for det der giver ubehag. Responshindring, som går ud på at begrænse tvangsadfæren, i det man vil erfare at ubehaget vil dale af sig selv uden brug af tvangsadfærd. Og accept, hvor man lærer at tanker kommer og går, og dem kan vi ikke styre eller fjerne, og at ubehaget kan udholdes, og at det ikke er nødvendigt at forsøge at nedbringe det.

 

Der findes en patientforening for OCD-ramte: OCD-FORENINGEN. Ønsker du at vide mere om den? Tryk her