Behandlingsmetoder:

Jeg vælger metode efter den problematik, som du ønsker hjælp til.

De kognitive adfærdsterapeutiske metoder har vist sig særligt effektive i forhold til det man kan kalde symptomlidelser som f.eks. angst, depression, PTSD og spiseforstyrrelser.

Ved behandling af børn og unge med angstlidelser anvender jeg ofte materiale fra Cool Kids- og Chilled manualerne som er udviklet i Australien og oversat til dansk på Angstklinikken, Aarhus Universitet. Manualerne bygger på kognitiv adfærdsterapi og er gjort særligt anvendelige i forhold til børn og unge.

Jeg anvender ligeledes kognitiv adfærdsterapi – CBT-E behandling, udviklet af Christopher Fairburn – til behandling af spiseforstyrrelser. CBT- E er et behandlingsprogram bestående af 20 sessioner. Programmet indeholder nogle bestemte elementer, som gennemgåes og vægtes efter individuelle behov. Programmet har vist sig meget effektivt ved videnskablig afprøvning.

Hvis problematikken er af en anden karakter f.eks af mere eksistentiel- eller relationel karakter, vil jeg ofte benytte en mere fænomenologisk, oplevelsesorienteret/ gestaltterapeutisk tilgang.

Uanset hvilken problematik du ønsker hjælp til, er det vigtigt for mig at du oplever dig hørt og respekteret. Og så selvfølgelig at det virker – at du rent faktisk får hjælp til det, som du ønsker hjælp til!