Parterapi i Aarhus

 

“Det er svært at danse tæt uden at komme til at træde hinanden over tæerne. Men vi kan lære at reagere på en måde, så vi bliver ved med at være tætte i dansen selv når det sker” (Sue Johnson, 2014)

Parterapi i Aarhus

At opretholde et rart og tilfredsstillende parforhold er for mange par en stor udfordring. Vi får oftest udviklet nogle samspilsmønstre som er svære for os selv at gennemskue. Det er smertefuldt at have konflikter med de, som betyder mest for os. For nogle bliver smerten og afstanden så stor, at vi overvejer om det er bedre at gå fra hinanden. Jeg tilbyder parterapi i Aarhus til par som har brug for hjælp for at få det til at fungere.

I parterapien er jeg optaget af, at begge parter føler sig trygge, hørte og respekterede. Da vi er unikke individer og har forskellige grænser, værdier og opfattelser af ting, ser vi ofte også på årsagen til vores parforholdsproblemer forskelligt. Jeg vil hjælpe jer til en mere fælles forståelse af jeres problemer, som et udgangspunkt for at arbejde mod et mere tilfredsstillende samliv.

Samspilsmønstret

Mange par ender ofte i sandhedsdiskussioner. Diskussioner, som opstår fordi vi ser forskelligt på nogle ting. Det kan handle om alt fra børneopdragelse, økonomi, sexliv, til hvor ofte vi skal se svigerfamilien og lignende. Og pludselig er det som om “noget tager os”, og skaber en smertefuld konflikt og afstand. Noget sker for os – et negativt samspilsmønster tager over. Det kan være særdeles svært for os at se, hvordan vi selv er med til at skabe dette via vores oplevelser og reaktioner som igen trigger negative reaktioner hos vores partner. Det er en central del af parterapien, at få identificeret dette mønster, som ofte vil gentage sig igen og igen i forskellige sammenhænge, uden at vi forstår hvad der ske mellem os. Ofte kan vi komme til at se problemet som en fejl hos vores partner. Hun er sur og skælder altid ud, han er ondskabsfuld og må fejle ét eller andet. Det er for mange par en lettelse at forstå, at det negative mønster, som skaber så megen smerte, er noget vi skaber sammen. Og når vi forstår mønstrets karakter, kan vi sammen som team arbejde imod det.

Emotionsfokuseret Parterapi (EFT)

Jeg er uddannet i emotionsfokuseret parterapi. Denne parterapi form er udviklet i 1980’erne af Sue Johnson og Leslie Greenberg. Den er det man kalder en evidensbaseret metode, som betyder at man har lavet forskning på om den rent faktisk hjælper par til at få det bedre sammen. Forskningen viser at den er én af de mest effektive metoder vi har.

I selve parterapien vil jeg høre om jeres oplevelse af situationerne på skift. Alle har en grund til at reagere som de gør, og ingen skal betragtes som “skurken”. Efter EFT.modellen arbejder jeg med 3 faser.

  1. Fase: Består i at gøre “rummet trygt at være i”. At få nedtonet konflikterne, og opdage og forstå samspilsmønstret. At kunne se det negative mønster som “fjenden” og ikke partneren, gør en forskel for konflikterne.
  2. Fase: Se på og hele nogle af de” skader eller svigt”, som har været mellem parterne
  3. Fase: Lære nye måder at være sammen på, og løse problemerne selv

Læs mere om EFT her

Parterapi i Aarhus