Profil:

  • Født 19.04.69
  • Cand. psych fra Aarhus Universitet 2002
  • Autoriseret af psykolognævnet under Socialministeriet 2007
  • Specialist i klinisk psykologi og psykoterapi med voksne 2018
  • Efteruddannet i gestaltterapi, kognitiv adfærdsterapi samt emotionsfokuseret parterapi

Ansættelser:

 

Mit særlige interessefelt er samtaleterapi, som jeg har arbejdet med i mere end 20 år. Jeg har haft privatpraksis siden august 2015.