Profil:

  • Født 19.04.69
  • Cand. psych fra Aarhus Universitet 2002
  • Autoriseret af psykolognævnet under Socialministeriet 2007
  • Specialist i psykoterapi med voksne 2018
  • Efteruddannet i gestaltterapi, kognitiv adfærdsterapi samt emotionsfokuseret parterapi

Ansættelser:

Mit særlige interessefelt er samtaleterapi, som jeg har arbejdet med i mere end 15 år. Jeg har haft privat praksis siden august 2015.

Fra 6/8-2018 og frem til 31-12-2019 er jeg desuden deltidsansat ved Center for Familieudvikling, hvor jeg særligt vil beskæftige mig med parterapi.