Behandling af PTSD i Aarhus:

Er en forkortelse af Post Traumatisk Stress Disorder – på dansk posttraumatisk belastningreaktion.

PTSD er en angstlidelse som kan ramme enhver der er udsat for eller vidne til en hændelse af katastrofelignende karakter. Det kunne være voldtægt, overfald, naturkatastrofe, trafikuheld, brand, krigshandlinger eller lignende.

Kendetegnende for lidelsen er, at personen ofte har tilbagevendende genoplevelser af traumet i form af flashbacks, påtrængende erindringer eller mareridt. Personen oplever stærkt ubehag ved omstændigheder der minder om traumet, og forsøger ofte at undgå alt der minder om det.

Nogle oplever, at de ikke han huske traumet eller dele af det. Der kan også være vedvarende symptomer som f.eks søvnbesvær, vredesudbrud, koncentrationsbesvær, årvågenhed og tilbøjelighed til sammenfaren.