Tvangsoverspisning (BED):

Hedder på engelsk Binge Eating Disorder forkortet BED. Lidelsen har endnu ikke en officel diagnose, men forventes at blive optaget i det europæiske diagnosesystem ved næste revidering. Personer som lider af tvangsoverspisning oplever, at de inden for en tidsperiode på et par timer kan indtager en mængde mad som er væsentligt højere end den andre er i stand til at spise. Nogle overspisninger kan være planlagte og andre kan opstå spontant. Overspisningerne giver næsten altid personen en oplevelsen af at miste kontrollen imens madindtaget står på. Personer som lider af tvangsoverspisning vil ofte veksle mellem perioder med meget striks diæt og perioder med mange overspisninger, og vil derfor ofte have en vægt som kan svinge 20-50 kg. Mange har et stort ønske om at tabe sig, og oplever stor skam over at det ikke lykkes. 40.000 mennekser i Danmark anslåes at lide af tvangsoverspisning.