Problematikker forbundet med det at vokse op i et hjem med misbrug:

Langt fra alle som er vokset op i hjem med misbrug (stof-, alkohol- eller andet), har problemer i deres voksenliv. Familier, hvor misbrug er et problem for én eller begge forældre, ser selvsagt også ud på rigtig mange forskellige måder.

Samtidig ved man dog fra forskning, at mange familier med misbrugsproblemer har en række typiske dynamikker, som ofte giver børnene nogle særlige handlemønstre. Handlemønstrene fungerer for dem mens de er børn i familien, men de kan give dem problemer senere i livet. Nogle af de typiske er:

Pleasende adfærd: Børn vil typisk gøre rigtig meget for at tingene fungerer i deres familie. I en dysfunktionel familie, kan det kræve at man som barn tilsidesætter egne behov for at det kan lykkes. Barnet får overdrevent stor opmærksomhed på omgivelserne. F.eks kan det være optaget af om mor er sur, ked af det eller andet –  for så er der større sandsynlighed for at hun vil drikke. Barnet forholder sig til, hvad det kan gøre, for at det ikke sker – måske være stille, hjælpe til, opmuntre hende eller noget helt andet. Mange tager dette mønster med sig når de flytter væk fra familien: De får stort fokus på at opfylde andres behov, tage ansvar for stemninger og tilpasse sig – alt sammen på bekostning af fokus på og opfyldelse af egne behov.

Svært ved at mærke egen grænser og behov: For barnet i en misbrugsfamilie betyder den store opmærksomhed på de andre medlemmer af familien, at barnet underudvikler det at forholde sig til eget indre liv – sansninger, interesser, ønsker og behov. Der har måske også været svære følelser, som det har været rarest ikke at have fokus på. Måske har forældrene ikke formået at lytte til og oversætte barnets indre følelsesliv.  Barnets oplevelse af, at der blev drukket for meget, er blevet afvist. Som voksen kan det betyde, at man ikke rigtig “kan mærke, hvad der er mig”, “hvad kan jeg lide, hvad har jeg af værdier og hvad er godt for mig?”. Derfor kan være svært at sætte relevante grænser for sig selv og andre og det kan være svært at tage valg i livet. Samtidig kan det give en oplevelse af at være gennemsigtig, ubetydelig og tom.

Facade over for andre: Mange har oplevet, at det at have en familie præget af misbrug er skamfuldt. Derfor er det almindeligt, at børn fra misbrugsfamilier forsøger at dække over, at tingene ikke er som de skal være derhjemme. Ofte sætter barnet en facade op, som har til formål at dække over oplevelsen af noget forkert, ikke kun i hjemmet men også ved dem selv. En typisk facade kunne være at give andre indtryk af, at man er stærk og har styr på tingene, men sandheden er, at man føler sig usikker og skrøbelig.

Lavt selvværd: Mange har oplevet, at de i familien med misbrug altid kom i “anden række” efter misbruget. Et misbrug forstyrrer ofte samspillet mellem barnet og den voksne, så den voksne har svært ved at se barnets behov, og har familien også været præget at skænderier, vold og måske skilsmisse har forældrene typisk endnu mindre overskud til barnet. Dette giver sig nemt udslag i en opfattelse af “at være mindre værd end andre mennesker”.